Στόχος, της εκπαίδευσης είναι να καλύψει όσο το δυνατόν την ανάγκη αυτή, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναγκών που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.