ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της προστασίας Επισήμων Προσώπων (VIP), τους λόγους για την προστατευτική κάλυψη, τα διάφορα είδη προστασίας, και τη φιλοσοφία του τρόπου με τον οποίο οι Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας αλληλεπιδρούν με το κοινό, τα στοιχεία κινδύνου – απειλής, και διάφορες άλλες περιπτώσεις που δεν συνιστούν απειλή.

Στόχοι Εκμάθησης:

-Θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση επιθέσεων κατά ατόμων που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου και κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους τα θύματα αποτέλεσαν στόχους (γιατί επιλέχθηκαν) και τα μέτρα που μπορούσαν να ληφθούν για να μειωθεί ο κίνδυνος από την πλευρά του ατόμου ή των ανθρώπων που ανέλαβαν την προστασία τους. Δίνεται έμφαση στις επιθέσεις της Τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη (17Ν).

Στόχοι Εκμάθησης:

-Μετά την παρουσίαση και ανάλυση των επιθέσεων, κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους λόγους για την επιτυχία και την αποτυχία των συγκεκριμένων επιθέσεων και το ρόλο του προστατευτικού στοιχείου στην αναγνώριση, απώθηση και αντίδραση στις επιθέσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις προκειμένου να φτάσουν στην επίθεση, καθώς και τα αμυντικά βήματα που πρέπει να ακολουθούμε προκειμένου να σπάσουμε αυτόν το κύκλο.

Επίσης ο κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τα στοιχεία που εμπλέκονται κατά την διάρκεια του κύκλου επίθεσης, τον τρόπο που εξελίσσονται οι περισσότερες επιθέσεις και πώς σχετίζονται με την αντίδραση του οδηγού.

Στόχοι Εκμάθησης:

-Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει την σημασία της αναγνώρισης και της αξιολόγησης της απειλής και πώς αυτή επηρεάζει το πεδίο δράσης της επιχείρησης.

2η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Συζητείται η προηγούμενη παράβλεψη των σημαντικών στοιχείων της ανάλυσης του δρομολογίου και της παρακολούθησης και παρουσιάζεται η ανάγκη υλοποίησης αυτών των εννοιών στην προστασία των VIP.

Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει την έννοια της ανάλυσης του δρομολογίου για να διευκολύνει τη διαδικασία προπομπής και να βοηθήσει στη μετρίαση των απειλών, μέσω του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των διαδρομών.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει που πρέπει να ασκήσει παρακολούθηση, τις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει, για να μπορεί να πραγματοποιήσει παρακολούθηση για να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη συνηθισμένη – καθημερινή μετακίνηση του Επισήμου.

Η εστίαση είναι στα εργαλεία για την ανάλυση του δρομολογίου, την παρακολούθηση και την αναγνώριση της επίθεσης.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα εξασκηθεί στην  αναγνώρισης προσώπων και οχημάτων, βάση ενός ειδικού προγράμματος και τεχνικής.

3η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει το σχεδιασμό και την προσοχή στις λεπτομέρειες που απαιτούνται κατά τη δημιουργία σχεδίου δράσης και την προετοιμασία πριν και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του Επισήμου Προσώπου.

Επίσης κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ενεργειών που απαιτούνται για την παροχή ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας στο Επίσημο Πρόσωπο βάσει της απειλής, προ της έναρξης της επιχείρησης και των ενεργειών που απαιτούνται ενόσω το Επίσημο Πρόσωπο βρίσκεται σε ορισμένες περιοχές (επιθεωρήσεις τοποθεσίας) και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (ανάλυση δρομολογίου).

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους βασικούς σχηματισμούς πεζής συνοδείας ασφάλειας κατά την μετακίνηση του Επισήμου  Προσώπου και την προσαρμογή τους σ΄ αυτόν κατά τη διάρκεια κίνησης.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στην πεζή συνοδεία Επισήμου  Προσώπου χρησιμοποιώντας κατάλληλες τακτικές στους σχηματισμούς πεζή συνοδείας χαμηλού και υψηλού προφίλ μετακίνησης.

4η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις απαιτήσεις μιας βασικής αυτοκινητοπομπής.

Τα θέματα συμπεριλαμβάνουν:

 • Καθορισμό του ρόλου της αυτοκινητοπομπής
 • Θέσεις του Προσωπικού Συνοδού και των υπολοίπων μελών της ομάδας
 • Θέση οχήματος κατά την μετακίνηση
 • Ευθύνες του οδηγού και αλληλεπίδραση με την κανονική κυκλοφορία

Επίσης κάθε εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τη βασική δυναμική του οχήματος και τα χαρακτηριστικά ελέγχου, την κρίσιμη σημασία των φρένων, των ελαστικών και της διεύθυνσης, ώστε να συμπεριλάβει τη σημασία της χρήσης των ματιών, τις συνιστώμενες τεχνικές ελέγχου του οδηγού, τις τεχνικές διεύθυνσης και πέδησης.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα πραγματοποιήσει πρακτική εξάσκηση που συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές που συζητήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Η πρακτική οδήγηση θα προσομοιώνει την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους και θα ενσωματώνει θέματα που καλύφθηκαν στο σεμινάριο βασικής οδήγησης αυτοκινητοπομπής.

5η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει και θα εφαρμόσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την έρευνα εκρηκτικών μηχανισμών σε οχήματα. Παρουσιάζονται και συζητούνται διάφορα είδη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία των οχημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιήσουν έρευνες σε οχήματα με σκοπό να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ασφάλεια
 • Προετοιμασία και αντίδραση
 • Αποτελέσματα του στρες
 • Εικόνα σκόπευσης
 • Πιάσιμο όπλου – λαβή
 • Πίεση της σκανδάλης
 • Θέση του σώματος
 • Συνέχεια της κίνησης
 • Επιλογή θήκης και γεμιστήρα

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα πραγματοποιήσει τις βασικές ενέργειες με το όπλο, που περιλαμβάνουν:

 • Κανόνες ασφαλείας
 • Γέμιση – απογέμιση όπλου
 • Ασκήσεις ακρίβειας
 • Βήματα τοποθέτησης όπλου στη θήκη
 • Τεχνικές κρυφού τραβήγματος όπλου
 • Θεραπεία εμπλοκής του όπλου
 • Θέσεις βολής

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ Καματερού

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 350 Ευρώ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος