ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους βασικούς σχηματισμούς πεζής συνοδείας ασφάλειας κατά την μετακίνηση του Επισήμου Προσώπου και την προσαρμογή τους σ΄ αυτόν κατά τη διάρκεια κίνησης.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα οι Εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στην τοποθέτησή τους καθώς εξέρχονται/ εισέρχονται και συντάσσονται γύρω από μια αυτοκινητοπομπή όταν προετοιμάζονται για την είσοδο/ έξοδο του Επισήμου Προσώπου στο όχημα του.

2η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα οι Εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στην τοποθέτησή τους καθώς εξέρχονται/ εισέρχονται και συντάσσονται γύρω από μια αυτοκινητοπομπή όταν προετοιμάζονται για την είσοδο/ έξοδο του Επισήμου Προσώπου στο όχημα του.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα πραγματοποιήσει πρακτική εξάσκηση που συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές που συζητήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Η πρακτική οδήγηση θα προσομοιώνει την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους και θα ενσωματώνει θέματα που καλύφθηκαν στο σεμινάριο βασικής οδήγησης αυτοκινητοπομπής.

3η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Θα δοθούν από τους Εκπαιδευτές οι κατάλληλες οδηγίες και πρόγραμμα μετακίνησης Επισήμου Προσώπου έτσι ώστε να υπάρξει από τους Εκπαιδευόμενους σχεδιασμός της άσκησης αντιπαρακολούθησης και προετοιμασία μετακίνησης Επισήμου καθώς και καθορισμός ρόλων.

Χρησιμοποιούνται και άτομα (ηθοποιοί) στο ρόλο «τρομοκρατών» που θα κάνουν την παρακολούθηση κατά των ομάδων προστασίας ώστε να παρέχεται το στοιχείο του ρεαλισμού στην άσκηση.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Θα γίνει από τους Εκπαιδευόμενους σχεδιασμός επί χάρτου της άσκησης αντιπαρακολούθησης, μετακίνησης Επισήμου και καθορισμός ρόλων. Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει και θα μπορεί να πραγματοποιήσει παρακολούθηση για την υποστήριξη συνηθισμένης μετακίνησης και κινήσεων.

Χρησιμοποιούνται και άτομα στο ρόλο «τρομοκρατών» που θα κάνουν την παρακολούθηση κατά των ομάδων προστασίας ώστε να παρέχεται το στοιχείο του ρεαλισμού στην άσκηση.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Οι Εκπαιδευόμενοι θα ενημερώσουν τον Εκπαιδευτή για τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το δικό τους σχέδιο επιχειρήσεων.

4η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα, κάθε Εκπαιδευόμενος θα επιδείξει την αντίληψη του/της εκτελώντας μια συνοδεία προστασίας Επισήμου Προσώπου υπό πραγματικές συνθήκες, έτσι όπως σχεδιάζεται κατά την επιχειρησιακή πρακτική.

Οι Εκπαιδευόμενοι επιδεικνύουν κατανόηση και την ικανότητα τους να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να διεξαγάγουν μια επιχείρηση προστασίας Επισήμου Προσώπου.

Χρησιμοποιούνται και άτομα (ηθοποιοί) στο ρόλο «τρομοκρατών» που θα κάνουν την παρακολούθηση κατά των ομάδων προστασίας ώστε να παρέχεται το στοιχείο του ρεαλισμού στην άσκηση.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Οι Εκπαιδευόμενοι θα ενημερώσουν τον Εκπαιδευτή για τα αποτελέσματα της άσκησης τους χρησιμοποιώντας το δικό τους Σχέδιο Επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του Α΄& Β΄Κύκλου Μαθημάτων, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης καθώς και Πιστοποίηση από Αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 650 Ευρώ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος