ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210 2321476, 210 2388235
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ.Καματερού 146 & Λ.Φυλής - Καματερό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

3 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

4 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

5 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

11 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...